Juridisks brīdinājums

1. IDENTIFIKĀCIJAS DATI : saskaņā ar informācijas pienākumu, kas ietverts 11. jūlija likuma 34/2002 par Informācijas sabiedrības un elektroniskās komercijas pakalpojumiem 10. pantā, tālāk tiek atspoguļoti šādi dati: uzņēmums, kuram pieder tīmekļa domēns. ir monorim.fr. Tīmekļa vietnes saziņas e-pasts: hello@monorim.fr

- Uz Kanāriju salām sūtījumi netiek veikti.

-Visi šajā vietnē pārdotie produkti ir jāuzstāda profesionālim, ja nolemjat iegādāties preci bez tehniskām zināšanām tās uzstādīšanai, sazinieties ar profesionāli.

2. LIETOTĀJI: Piekļuve šim monorim.fr portālam un/vai tā izmantošana attiecina uz LIETOTĀJA stāvokli, kurš no minētās piekļuves un/vai lietošanas piekrīt šeit atspoguļotajiem Vispārējiem lietošanas noteikumiem. Iepriekš minētie nosacījumi būs piemērojami neatkarīgi no Vispārējiem līguma nosacījumiem, kas to gadījumā ir obligāti.

3. PORTĀLA IZMANTOŠANA: monorim.fr nodrošina piekļuvi lielai informācijai, pakalpojumiem, programmām vai datiem (turpmāk "saturs") internetā, kas pieder monorim.fr tā licences devējiem, kuriem var būt piekļuve LIETOTĀJAM. LIETOTĀJS uzņemas atbildību par portāla lietošanu. Šī atbildība attiecas uz reģistrāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem vai saturam.

Minētajā reģistrā LIETOTĀJS būs atbildīgs par patiesas un likumīgas informācijas sniegšanu. Šīs reģistrācijas rezultātā LIETOTĀJAM var tikt nodrošināta parole, par kuru viņš būs atbildīgs, apņemoties to rūpīgi un konfidenciāli izmantot. LIETOTĀJS apņemas atbilstoši izmantot saturu un pakalpojumus (piemēram, tērzēšanas pakalpojumus, diskusiju forumus vai ziņu grupas), ko monorim.fr piedāvā savā portālā, un, piemēram, bet ne tikai, neizmantot tos, lai (i) iesaistīties nelikumīgās darbībās, nelikumīgās vai pretrunā ar godprātību un sabiedrisko kārtību; (ii) izplatīt rasistisku, ksenofobisku, pornogrāfiski nelegālu saturu vai propagandu, kas atbalsta terorismu vai aizskar cilvēktiesības; (iii) sabojāt monorim.fr, tā piegādātāju vai trešo pušu fiziskas un loģiskas sistēmas, ieviešot vai izplatot datorvīrusus vai citas fiziskas vai loģiskas sistēmas, kas var izraisīt iepriekš minētos bojājumus; (iv) mēģināt piekļūt un attiecīgā gadījumā izmantot citu lietotāju e-pasta kontiem un modificēt vai manipulēt ar viņu ziņojumiem. monorim.fr patur tiesības atsaukt visus komentārus un ieguldījumus, kas aizskar personas cieņu, ir diskriminējoši, ksenofobiski, rasistiski, pornogrāfiski, kas ir vērsti pret jaunību vai bērnību, sabiedrisko kārtību vai drošību vai, pēc viņu domām, , nav piemēroti publicēšanai. Jebkurā gadījumā monorim.fr nebūs atbildīgs par viedokļiem, ko lietotāji pauduši, izmantojot forumus, tērzēšanu vai citus līdzdalības rīkus.

4. DATU AIZSARDZĪBA: monorim.fr atbilst 13. decembra pamatlikuma 15/1999 par personas datu aizsardzību vadlīnijām, 21. decembra Karaļa dekrētu 1720/2007, kas apstiprina Pamatlikuma izstrādes noteikumus un citus noteikumus. ir spēkā visu laiku, un nodrošina pareizu lietotāja personas datu izmantošanu un apstrādi. Lai to izdarītu, kopā ar katru personas datu vākšanas veidlapu pakalpojumos, kurus lietotājs var pieprasīt no uzņēmuma, kurš izveidojis vietni, Nosaukums, lietotājs tiks informēts par konkrēto nosacījumu esamību un akceptu, kā rīkoties ar savu personu. datus katrā gadījumā, informējot par atbildību par izveidoto failu, atbildīgās personas adresi, iespēju izmantot savas piekļuves, labošanas, atcelšanas vai iebilduma tiesības, apstrādes mērķi un datu nosūtīšanu trešajām personām, ja atbilstošs. Tāpat tīmekļa vietni izveidojušā uzņēmuma nosaukums informē, ka tas atbilst 11. jūlija likumam 34/2002 par Informācijas sabiedrības un elektroniskās komercijas pakalpojumiem, un vienmēr pieprasīs jūsu piekrišanu jūsu e-pasta apstrādei uzņēmējdarbības nolūkos.

5. INTELEKTUĀLAIS UN RŪPNIECISKAIS ĪPAŠUMS : monorim.fr pats vai kā cesionārs ir visu intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību uz tās tīmekļa vietni, kā arī tajā ietverto elementu (piemēram, attēlu, skaņas, audio, video) īpašnieks. , programmatūra vai teksti; preču zīmes vai logotipi, krāsu kombinācijas, struktūra un dizains, izmantoto materiālu izvēle, datorprogrammas, kas nepieciešamas tās darbībai, piekļuvei un lietošanai utt.), īpašumtiesības uz Vietni izveidojušā uzņēmuma nosaukums vai licences devēji . Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma 8. panta un 32. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem visas šīs tīmekļa lapas satura vai tā daļas reproducēšana, izplatīšana un publiska izziņošana, tostarp veids, kā to darīt pieejamu, komerciāliem nolūkiem. nolūkos, jebkādā atbalstā un ar jebkādiem tehniskiem līdzekļiem, bez tā uzņēmuma nosaukuma atļaujas, kurš izveidoja vietni. LIETOTĀJS apņemas ievērot intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas pieder uzņēmuma nosaukumam, kurš izveidoja vietni. Jūs varat apskatīt portāla elementus un pat izdrukāt, kopēt un saglabāt tos sava datora cietajā diskā vai jebkurā citā fiziskā datu nesējā, ja vien tas ir paredzēts tikai un vienīgi Jūsu personīgai un privātai lietošanai. LIETOTĀJAM ir jāatturas no jebkādu aizsardzības ierīču vai drošības sistēmu dzēšanas, pārveidošanas, izvairīšanās vai manipulācijām, kas tika instalētas tīmekļa vietni izveidojušā uzņēmuma Nosaukuma lapās.

6. GARANTIJAS UN ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA: monorim.fr nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkāda veida bojājumiem, kas, piemēram, var izraisīt kļūdas vai izlaidumus saturā, portāla vai informācijas pārraides trūkumu. vīrusi vai ļaunprātīgas vai kaitīgas programmas saturā, neskatoties uz to, ka ir veikti visi nepieciešamie tehnoloģiskie pasākumi, lai to novērstu.

7. MODIFIKĀCIJAS: monorim.fr patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas, ko tā uzskata par piemērotām savā portālā, varot mainīt, dzēst vai pievienot gan saturu, gan pakalpojumus, kas tiek nodrošināti ar tā starpniecību, kā arī veidu, kādā tie tiek parādīti vai atrodas. savā portālā.

8. SAITES: ja domēna vārdā ir pieejamas saites vai hipersaites uz citām interneta vietnēm, monorim.fr neveic nekādu kontroli pār minētajām vietnēm un saturu. Nekādā gadījumā uzņēmums, kas ir atbildīgs par vietnes satura veidotāju, neuzņemas nekādu saiti, kas pieder trešās puses vietnei, kā arī negarantē jebkura materiāla tehnisko pieejamību, kvalitāti, uzticamību, precizitāti, amplitūdu, patiesumu, derīgumu un konstitucionalitāti. informāciju, kas ietverta jebkurās šādās hipersaitēs vai citās interneta vietnēs. Tāpat šo ārējo savienojumu iekļaušana nenozīmē nekāda veida asociāciju, apvienošanos vai līdzdalību ar saistītajām vienībām.

9. IZSLĒGŠANAS TIESĪBAS: monorim.fr patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma liegt vai atsaukt piekļuvi portālam un/vai piedāvātajiem pakalpojumiem pēc paša pieprasījuma vai trešās puses tiem lietotājiem, kuri neievēro šos Vispārīgos noteikumus. Lietošanas nosacījumi.

10. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI: monorim.fr veiks šo nosacījumu pārkāpumu, kā arī jebkādu sava portāla nepareizu izmantošanu, veicot visas civilās un krimināllietas, kas var atbilst likumā.

11. ŠĀDĒJO NOSACĪJUMU UN ILGUMA IZMAIŅAS: monorim.fr var jebkurā laikā mainīt šeit noteiktos nosacījumus, un tie tiek atbilstoši publicēti, kā tie parādās šeit. Iepriekš minēto nosacījumu derīgums būs atkarīgs no to iedarbības un būs spēkā līdz pienācīgai publicēšanai. tos modificēs citi

12. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA: attiecības starp monorim.fr un LIETOTĀJU regulēs spēkā esošie Spānijas noteikumi, un visas domstarpības tiks iesniegtas Valensijas pilsētas tiesām un tribunāliem.

 

OBJEKTA

NOTEIKUMI UN VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šie vispārīgie lietošanas nosacījumi, pārdošanas nosacījumi un privātuma politika regulē vietnes www.monorim.fr (turpmāk "vietne") lietošanu.

Izmantojot savu vietni www.monorim.fr, MONORIM sniedz informāciju par saviem produktiem un piedāvā iespēju tos iegādāties. Vietnes satura un mērķa dēļ cilvēkiem, kuri vēlas gūt labumu no tās pakalpojumiem, ir jābūt "Klienta" statusam, ko viņi iegūst, aizpildot reģistrācijas veidlapu un veicot darbības, kuras MONORIM pēc tam sazinās pa e-pastu. Klienta nosacījums nozīmē to Lietošanas noteikumu ievērošanu, kuras versija ir publicēta, piekļūstot Vietnei.

Jebkurā gadījumā Vietnē ir lapas, kas pieejamas fiziskām vai juridiskām personām, kuras nereģistrējas vai neuzsāk preces iegādi (turpmāk tekstā "Lietotāji"). Šajā ziņā lietotāji, kuri piekļūst šīm Vietnes daļām, piekrīt, ka uz tiem attiecas šajos Vispārējos nosacījumos ietvertie noteikumi un nosacījumi, ciktāl tie var būt piemērojami tiem. MONORIM vēlas informēt savus klientus un lietotājus, ka tā vada tikai auditorijai, kas ir vecāka par 16 gadiem, un teritorija, kurā tā pieņem un izplata pasūtījumus visā valsts teritorijā (turpmāk tekstā "Teritorija"). MONORIM piegādā pasūtījumus uz ārzemēm, saskaņā ar noteiktajiem tarifiem.

KONTAKTI: Ja rodas jebkāda veida šaubas, jautājumi vai ieteikumi, varat sūtīt mums savus komentārus pa e-pastu: shop@monorim.fr

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Tīmekļa vietnē redzamo produktu apraksti ir veidoti, pamatojoties uz piegādātāju sniegto informāciju. Tomēr informācija, kas sniegta par katru produktu, kā arī ar tiem saistītie fotoattēli vai video, kā arī tirdzniecības nosaukumi, preču zīmes vai jebkāda veida atšķirības zīmes, kas ietvertas MONORIM tīmekļa vietnē, tiek rādīta vietnē www.monorim.fr kā orientējoša.

CENAS

Visas preču cenas, kas norādītas caur mājas lapu, ietver PVN un citus nodokļus, kas var atbilst. Tomēr šajās cenās nav iekļauti preču nosūtīšanai atbilstošie izdevumi, kas tiek detalizēti norādīti atsevišķi un ir jāakceptē Klientam.

PIEEJAMĪBA

MONORIM informē Klientu, ka pieejamo vienību skaits tiek atjaunināts, ņemot vērā noliktavā esošos krājumus un mūsu piegādātāju pieejamību. Nekādā gadījumā MONORIM ar nolūku neliks pārdošanai vairāk vienību, nekā tam ir vai piegādātājs ir tam rezervējis.. MONORIM darīs visu iespējamo, lai apmierinātu visus savus Klientus pēc produkcijas pieprasījuma. Tomēr dažkārt un tādu iemeslu dēļ, kurus MONORIM ir grūti kontrolēt, piemēram, cilvēku kļūdas vai incidenti datorsistēmās, iespējams, ka piegādātāja galīgais apkalpotais daudzums atšķiras no MONORIM pasūtījuma, lai apmierinātu klientus. Gadījumā, ja prece pēc pasūtījuma veikšanas nav pieejama, Klients tiks informēts pa e-pastu par pilnīgu vai daļēju pasūtījuma atcelšanu. Pasūtījuma daļēja atcelšana pieejamības trūkuma dēļ nedod tiesības atcelt visu pasūtījumu. Ja šīs atcelšanas rezultātā klients vēlas atgriezt piegādāto preci, viņam jāievēro Atgriešanas sadaļas noteikumi.

MAKSĀJUMS

Klients piekrīt samaksāt pasūtījuma veikšanas brīdī. Sākotnējai cenai, kas parādās mājaslapā katrai no piedāvātajām precēm, tiks pieskaitītas attiecīgajām piegādes izmaksām atbilstošās likmes. Jebkurā gadījumā par šīm likmēm Klients iepriekš tiks paziņots pirms paša pirkuma noformēšanas Pirkuma apliecinājums, kas atbilst pirkuma pasūtījumam, būs pieejams un apskatāms www.monorim.fr sadaļā "Mans konts", "Pasūtījumi". Klientam jāveic pasūtījumam atbilstošā summa, izmantojot kredītkarti vai debetkarti (Visa, Mastercard, Visa Electron un/vai citas analogas kartes), pārskaitījumu vai konta iemaksu filiālē. Kartes maksājums tiek veikts, izmantojot Paypal ar tā drošības protokoliem, un MONORIM nekad nevarēs piekļūt jūsu bankas vai kartes informācijai.

Klientam ir jāpaziņo MONORIM par jebkādu nepamatotu vai krāpniecisku maksājumu no pirkumiem izmantotās kartes pa e-pastu vai telefoniski iespējami īsā laikā, lai MONORIM varētu veikt attiecīgās procedūras.

 
DROŠĪBA

MONORIM ir augstākie šajā nozarē komerciāli pieejamie drošības pasākumi. Turklāt maksājuma process darbojas ar Paypal drošā serverī, izmantojot SSL (Secure Socket Layer) protokolu. Drošais serveris izveido savienojumu, lai informācija tiktu pārsūtīta šifrēta, izmantojot 128 bitu algoritmus, kas nodrošina, ka tā ir saprotama tikai Klienta un Vietnes datoram. Tādā veidā, izmantojot SSL protokolu, tiek garantēts:1. Ka Klients savus datus paziņo Paypal serveru centram, nevis jebkuram citam, kas mēģina par tiem uzdoties.2. Ka starp Klientu un Paypal servera centru dati tiek pārsūtīti šifrēti, izvairoties no to iespējamās nolasīšanas vai manipulācijas ar trešo personu puses.


PASŪTĪJUMU IZVEIKŠANA

Kad pasūtījums ir noformēts, tas ir, ar Lietošanas nosacījumu pieņemšanu un pirkuma procesa apstiprinājumu, MONORIM vienmēr nosūtīs KLIENTAM e-pastu, apstiprinot veiktā pirkuma datus. Ja nesaņemat to e-pasta klienta iesūtnē, pārbaudiet savu surogātpasta mapi.

PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

MONORIM pieņems pasūtījuma atcelšanu, ja tas tiek pieprasīts pirms nosūtīšanas. Lai atceltu, jums tas jāpieprasa, izmantojot veidlapu "Klientu apkalpošana" vai sūtot e-pastu uz shop@monorim.fr.

TERMIŅI, PIEGĀDES VIETA UN ZAUDĒJUMI

I. Preces piegāde MONORIM apņemas piegādāt preci ideālā stāvoklī uz adresi, kuru Klients ir norādījis pasūtījuma veidlapā un kurai jebkurā gadījumā jāatrodas Teritorijas robežās. Lai optimizētu piegādi, pateicamies Klientam par norādīto adresi, kur pasūtījumu var piegādāt parastajā darba laikā.. MONORIM neuzņemas atbildību par piegādes kļūdām, ja Klienta pasūtījuma veidlapā norādītā piegādes adrese neatbilst realitātei vai ir izlaistas.


II. Piegādes laiks Sūtījumi tiks veikti ar kurjerpasta starpniecību. Jūsu veiktais pasūtījums tiks piegādāts maksimāli 10 darba dienu laikā no brīža, kad būsim apstiprinājuši pasūtījumu. Lai gan parastais MONORIM piegādes laiks parasti svārstās no 2 līdz 6 dienām, no pasūtījuma pabeigšanas.

Šie termiņi ir līdzekļi un līdz ar to tāmes. Tāpēc tie var atšķirties loģistikas iemeslu vai nepārvaramas varas dēļ. Piegādes kavēšanās gadījumos MONORIM informēs savus klientus, tiklīdz par tiem uzzinās.

Katra piegāde tiek uzskatīta par veiktu no brīža, kad transporta uzņēmums nodod preci pieejamu Klientam, kas tiek realizēts caur transporta uzņēmuma izmantoto kontroles sistēmu.

Uz MONORIM attiecināmu pasūtījumu piegādes kavējumu gadījumā Klients var atcelt savu pasūtījumu sadaļā "11. Atgriešana" aprakstītajā kārtībā. Par piegādes kavēšanos netiks uzskatīti gadījumi, kad transporta uzņēmums pasūtījumu Klientam ir darījis pieejamu norunātajā termiņā un to nevarēja piegādāt no Klienta vainojamu iemeslu dēļ.

Drošības apsvērumu dēļ MONORIM nesūtīs nekādus pasūtījumus uz pasta kastēm vai militārajām bāzēm, kā arī nepieņems pasūtījumus, ja nav iespējams identificēt pasūtījuma saņēmēju un tā adresi.


III. Piegādes dati, Nepiegādes un zaudējumi

Ja piegādes brīdī Klients nav klāt, pārvadātājs atstās kvīti, kurā norādīts, kā rīkoties, lai vienotos par jaunu piegādi. MONORIM kā daļu no kurjera piegādes pakalpojuma noslēdz līgumu par vairāku turpmāku darbību veikšanu, kuru mērķis ir garantēt, ka piegāde notiek.

Ja 7 darba dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes piegāde nav norunāta, Klientam jāsazinās ar MONORIM. Gadījumā, ja Klients nerīkojas šādi, pēc 10 darba dienām kopš pasūtījuma piegādes, tas tiks atgriezts mūsu noliktavās un Klientam jāsedz piegādes un preču atgriešanas izmaksas, kā arī kā arī iespējamās saistītās pārvaldības maksas.

Ja iemesls, kāpēc piegāde nevarēja tikt veikta, ir pakas nozaudēšana, mūsu pārvadātājs uzsāks izmeklēšanu. Šādos gadījumos mūsu mobilo sakaru operatoru atbildes laiks parasti ir no vienas līdz trim nedēļām.


IV. Piegādes rūpība

Klientam ir jāpārbauda pakas labs stāvoklis pirms pārvadātāja, kurš MONORIM vārdā piegādā pieprasīto preci, pavadzīmē norādot jebkādas anomālijas, kas varētu tikt konstatētas iepakojumā. Ja pēc tam, kad prece ir pārskatīta, Klients konstatē kādu negadījumu, piemēram, sitienu, lūzumu, atvēršanas pazīmes vai jebkādus bojājumus, ko tai radījis sūtījums, Klients apņemas informēt MONORIM pa e-pastu visīsākajā laikā. iespējams, vēlams nākamo 24 stundu laikā un maksimāli 7 kalendāro stundu laikā pēc piegādes.

ATGRIEŠANA

I. Atgriešanas procedūra Visas MONORIM iegādātās preces var atgriezt un atmaksāt naudu, ja Klients informē MONORIM par nodomu atgriezt iegādāto(-s) preci(-es) ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā no piegādes datuma un ka pārējās preces ir izpildīti šajā sadaļā izklāstītie nosacījumi.

MONORIM pieņems tikai tādas preces, kas atbilst šādām prasībām:1. Precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika piegādāta, un jāsaglabā oriģinālais iepakojums un marķējums.2. Lai aizsargātu produktu, sūtījums jāveic, izmantojot to pašu kastīti, kurā tas tika saņemts. Gadījumā, ja kasti, kurā tā tika piegādāta, nevar iegūt, Klientam tā ir jāatgriež aizsargkastē, lai prece nonāktu MONORIM noliktavā ar maksimāli iespējamām garantijām.3. Iepakojumā ir jāpievieno piegādes pavadzīmes kopija, kurā ir atzīmēta arī atgrieztā prece un atgriešanas iemesls.

Lai klientiem atvieglotu atgriešanas procesu un varētu to pareizi uzraudzīt, MONORIM kā vienīgo atgriešanas procedūru nosaka MONORIM izveidoto. Ja atgriešanas iemesls ir attiecināms uz MONORIM (prece ir bojāta, tā nav tā, kuru pasūtījāt utt.), atgriešanas summa tiks atmaksāta. Ja iemesls ir cits (preces tika pasniegtas pareizi, bet tās nav pa prātam), atgriešanas izmaksas sedz klients.

 

Lai turpinātu atgriešanu, ir jāveic šādas darbības: 1. Informējiet 7 kalendāro dienu laikā no saņemšanas brīža, ka preci vēlas atgriezt. Informāciju var sniegt pa e-pastu uz shop@monorim.fr vai izmantojot klientu apkalpošanas veidlapu. 2. MONORIM informēs klientu par adresi, uz kuru prece jānosūta.

3. Klientam tas jānosūta ar paša izvēlētas kurjerpasta starpniecību. Atgriešana jāapmaksā klientam.

4. Informējiet MONORIM par izmantoto kurjeru, atgriešanas datumu un laiku.

 

II. Naudas atmaksa KLIENTAM Par preču atgriešanu tiks atmaksāta atgriežamās preces izmaksas, no kurām atskaitītas atgriešanas pakalpojuma izmaksas.

Tikai gadījumā, ja piegādātā prece ir bojāta vai nepareiza, MONORIM atmaksās Klientam arī atbilstošos piegādes izdevumus.

Par atgriešanu un daļēju atcelšanu tiks veikta daļēja naudas atgriešana.. MONORIM atgriešanas pasūtījumu pārvaldīs tajā pašā sistēmā, kas tika izmantota apmaksai, 3 dienu laikā no atgriešanas pasūtījuma noliktavā apstiprinājuma saņemšanas. Naudas atmaksas piemērošana Klienta kontā vai kartē būs atkarīga no kartes un izdevējas iestādes. Pieteikšanās termiņš būs līdz 7 dienām debetkartēm un līdz 30 dienām kredītkartēm.

Ja atcelsiet pasūtījumu tāpēc, ka jums tā vairs nav nepieciešama vai prece šobrīd nav pieejama, jūs saņemsiet bonusu naudas iztērēšanai citai precei. Ja produkta ražošana tiek pārtraukta, bet jūs joprojām esat veicis pirkumu, jums var būt tiesības uz bonusu, lai iztērētu naudu citam produktam vai samaksātu starpību, lai iegādātos jaunāko pieejamo versiju. IEGĀDĀTO

PRODUKTU GARANTIJA

MONORIM darbojas kā ražotāju izplatītājs, kas garantē, ka www.monorim.fr pārdošanai piedāvātās preces darbojas pareizi un tām nav defektu vai slēptu defektu, kas varētu padarīt tos bīstamus vai nederīgus lietošanai.normāls.Līgumiskā garantija piedāvātais ir tas, ko parasti piešķir ražotājs. Kad Klients preci ir saņēmis, tā kastītē būs ražotāja sniegtā instrukcija, kas ir pietiekama pareizai preces lietošanai un uzstādīšanai un visa informācija par garantiju. Neviens Klients nedrīkst pieprasīt plašāku garantiju par tajā norādīto.

MONORIM nebūs pienākuma izņemt bojāto preci un Klientam ir jāsazinās ar ražotāja pēcpārdošanas servisu. Šajā ziņā MONORIM veiks darbības, kuru mērķis ir sniegt Klientiem, kuri to pieprasa, minētā pakalpojuma kontaktinformāciju un sniegs tiem pietiekamu informāciju attiecīgo pretenziju noformēšanai.

Garantija zaudēs spēku defektu vai bojājuma gadījumā, ko izraisījuši ārēji faktori, negadījumi, īpaši elektriskie negadījumi, nolietojums, uzstādīšana un lietošana neatbilstoši Ražotāja norādījumiem.

Precēm, kuras modificējis vai salabojis Klients vai jebkura cita persona, kuru ražotājs nav pilnvarojis, garantija neattiecas. Garantija neattiecas uz acīmredzamiem defektiem un preces atbilstības defektiem, par kuriem jebkura pretenzija attiecīgajam Klientam ir jāizsaka 7 dienu laikā no preču piegādes. Garantija neattiecas uz produktiem, kas bojāti nepareizas lietošanas rezultātā.

INTELEKTUĀLAIS UN RŪPNIECISKAIS ĪPAŠUMS

MONORIM pieder visas tiesības uz šīs tīmekļa vietnes saturu, dizainu un pirmkodu un jo īpaši, bet ne tikai, fotogrāfijām, attēliem, tekstiem, logotipiem, dizainparaugiem, preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un datiem, kas iekļauti tīmeklī. Klienti un lietotāji tiek brīdināti, ka šādas tiesības aizsargā pašreizējie Spānijas un starptautiskie tiesību akti par intelektuālo un rūpniecisko īpašumu. Tāpat, neskarot iepriekš minēto, arī šī tīmekļa saturs tiek uzskatīts par datorprogrammu, un tāpēc visas pašreizējās spāņu valodas Uz to attiecas arī Eiropas Kopienas noteikumi. Šīs tīmekļa vietnes vai tās satura pilnīga vai daļēja reproducēšana ir nepārprotami aizliegta bez nepārprotamas rakstiskas MONORIM atļaujas. Tāpat arī kopēšana, reproducēšana, pielāgošana, modificēšana, izplatīšana , komercializācija ir pilnībā aizliegta. n, publiska saziņa un/vai jebkura cita darbība, kas ir saistīta ar pašreizējo Spānijas noteikumu un/vai starptautisko noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz intelektuālo un/vai rūpniecisko īpašumu, kā arī tīmekļa satura izmantošanu, ja tas nenotiek ar iepriekšēju atļauju. skaidri un rakstiski no MONORIM MONORIM informē, ka tas nepiešķir nekādas licences vai netiešas pilnvaras attiecībā uz intelektuālā un/vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām vai jebkādām citām tiesībām vai īpašumu, kas tieši vai netieši saistīts ar tīmeklī iekļauto saturu.

Tīmekļa domēna satura izmantošana ir atļauta tikai informācijas un pakalpojumu sniegšanas nolūkos, ar nosacījumu, ka avots ir citēts vai atsauce uz to, un lietotājs ir pilnībā atbildīgs par tā ļaunprātīgu izmantošanu.

PIEKĻŪT UN PALĪDZIES TĪMEKLĀ. MŪSU SATURS

Klienti un Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par savu rīcību, piekļūstot informācijai tīmeklī, to pārlūkojot, kā arī pēc tam, kad ir tai piekļuvuši.

Iepriekšminētā rezultātā Klienti un Lietotāji ir pilnībā atbildīgi MONORIM un trešo pušu priekšā par:

1. sekām, kas var rasties no jebkāda Vietnes satura izmantošanas nelikumīgiem mērķiem vai ietekmei vai pretēji šim dokumentam. vai ne MONORIM, publicēts vai nav oficiāli publicēts ar savu nosaukumu;2. Kā arī sekas, kas var rasties no izmantošanas, kas ir pretrunā šī dokumenta saturam un kaitē trešo personu interesēm vai tiesībām, vai kas jebkādā veidā var sabojāt, atspējot vai pasliktināt Web vai tā pakalpojumus vai traucēt normālu baudījumu MONORIM patur tiesības atjaunināt saturu, kad uzskata to par ērtu, kā arī likvidēt, ierobežot vai liegt piekļuvi tam uz laiku vai pastāvīgi, kā arī liegt piekļuvi Tīmeklim Klientiem un Lietotājiem, kuri ļaunprātīgi izmanto saturu un/vai pārkāpj kādu no šajā dokumentā ietvertajiem nosacījumiem.

MONORIM informē, ka negarantē:1. Lai piekļuve vietnei un/vai saistītajām vietnēm būtu nepārtraukta vai bez kļūdām.2. Ka saturs vai programmatūra, kurai klienti un lietotāji piekļūst, izmantojot tīmekli vai saistīto tīmekli, nesatur nekādas kļūdas, datorvīrusus vai citus satura elementus, kas var izraisīt izmaiņas viņu sistēmā vai jūsu datorsistēmā saglabātajos elektroniskajos dokumentos un failos. vai radīt citus bojājumus.3. Šī tīmekļa vai saistīto tīmekļa informācijas vai satura izmantošana, ko klienti un lietotāji var izmantot saviem personīgajiem mērķiem. Šajā tīmekļa lapā esošā informācija klientiem un lietotājiem ir jāuzskata par informatīvu un orientējošu gan saistībā ar tās mērķi kā arī tās sekas, tādēļ: MONORIM negarantē šajā Vietnē esošās informācijas precizitāti un tāpēc neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem bojājumiem vai neērtībām Lietotājiem, kas var rasties no jebkuras Vietnē esošās neprecizitātes.

MŪSU ATBILDĪBA

MONORIM neuzņemas nekādas atvasinātas saistības, tostarp, bet ne tikai:1. Par to, kā Klienti vai Lietotāji var izmantot šīs Vietnes materiālus vai saistītās tīmekļa vietnes neatkarīgi no tā, vai tas ir aizliegts vai atļauts, pārkāpjot vietnes satura vai trešo pušu intelektuālā un/vai rūpnieciskā īpašuma tiesības.2. Par iespējamiem Klientu vai Lietotāju zaudējumiem un zaudējumiem, kas radušies normālas vai neparastas meklēšanas rīku darbības, organizācijas vai satura atrašanās vietas un/vai piekļuves tīmeklim, kā arī kopumā par kļūdām vai problēmām, kas radušās tiek ģenerēti tehnisko elementu izstrādē vai instrumentācijā, ko Web vai programma nodrošina Lietotājam.3. To lapu satura, kurām Klienti vai Lietotāji var piekļūt no saitēm, kas iekļautas tīmeklī neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav autorizētas.4. No trešo personu darbībām vai bezdarbību neatkarīgi no tā, vai šīs trešās personas var būt saistītas ar MONORIM ar līguma līdzekļiem.5. Nepilngadīgo piekļuvi tīmeklī iekļautajam saturam, kas ir viņu vecāku vai aizbildņu pienākums, lai pienācīgi kontrolētu viņu aprūpē esošo bērnu vai nepilngadīgo darbību vai uzstādītu kādu no instrumentiem, lai kontrolētu interneta lietošanu ar mērķis izvairīties no (i) piekļuves nepilngadīgajiem nepiemērotiem materiāliem vai saturam, kā arī (ii) no personas datu nosūtīšanas bez viņu vecāku vai aizbildņu iepriekšējas atļaujas.6. No saziņas vai dialogiem debašu, forumu, tērzēšanas un virtuālo kopienu laikā, kas tiek organizētas tīmeklī un/vai saistītās tīmekļa vietnēs vai ap to, tā arī nebūs atbildīga par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem un aizspriedumiem, kas tiem rodas. individuālie un/vai kolektīvie Klienti vai Lietotāji minēto saziņu un/vai dialogu rezultātā.

MONORIM nekādā gadījumā neuzņemas atbildību, ja:
1. Klientam, ievadot savus datus pasūtījuma veidlapā, ir pieļautas kļūdas vai kavēšanās, piekļūstot Vietnei, pasūtījuma apstiprinājuma saņēmēju lēnums vai neiespējamība, vai jebkāda anomālija, var rasties, ja šie incidenti ir saistīti ar interneta tīkla problēmām, nejauša notikuma vai nepārvaramas varas iemesliem un citiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir ārpus MONORIM labticības.
2. Kļūmes vai incidenti, kas var rasties saziņā, dzēšana vai nepilnīga pārraide, tā ka netiek garantēts, ka vietnes pakalpojumi pastāvīgi darbojas.3. Par kļūdām vai bojājumiem, kas vietnei radušies Klienta neefektīvas pakalpojuma izmantošanas un ļaunticības dēļ.4. Par nedarbošanos vai problēmām Klienta norādītajā e-pasta adresē pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanai.5. Jebkurā gadījumā MONORIM apņemas risināt visas radušās problēmas un piedāvāt Klientam visu nepieciešamo atbalstu, lai panāktu ātru un apmierinošu incidenta risinājumu.6. Tāpat MONORIM ir tiesības noteiktos laika intervālos veikt reklāmas kampaņas, lai veicinātu jaunu dalībnieku reģistrāciju savā dienestā. MONORIM patur tiesības mainīt akciju piemērošanas nosacījumus, paplašināt tos, par to pienācīgi paziņojot vai arī izslēgt jebkuru no akcijas dalībniekiem, ja tiek konstatēta anomālija, ļaunprātīga izmantošana vai neētiska rīcība saistībā ar dalību akcijā. paši.

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Klienti un Lietotāji apņemas pārlūkot vietni un izmantot tās saturu godprātīgi.Atbilstoši Pamatlikuma 15/1999 noteikumiem par personas datu aizsardzību, informējam, ka jebkuras Vietnē esošās veidlapas aizpildīšana www.monorim.fr vai e-pasta ziņojuma nosūtīšana uz kādu no mūsu pastkastēm nozīmē piekrišanu šai privātuma politikai, kā arī MONORIM pilnvarojumu apstrādāt jūsu sniegtos personas datus, kas tiks iekļauti failā, kas pieder monorim.fr, reģistrēts Spānijas Datu aizsardzības aģentūras Vispārējā reģistrā. Klientu dati tiks izmantoti, lai pa e-pastu nosūtītu MONORIM veiktos pārdošanas darījumus un piegādātu tos, kad jūs tos iegādājaties. Vienkārši apmeklējot Web, Lietotāji to nedara. nesniedz nekādu personisku informāciju, kā arī viņiem nav pienākuma to sniegt. MONORIM apņemas saglabāt maksimālu atturību un uzticību. sniegtās informācijas identitāti un izmantot to tikai norādītajiem mērķiem MONORIM pieņem, ka datus ir ievadījis tās īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, kā arī tie ir pareizi un precīzi. Tas ir Klientu ziņā lai atjauninātu savus datus. Klientam jebkurā laikā būs tiesības piekļūt, labot, anulēt un iebilst pret visiem saviem personas datiem, kas iekļauti dažādās reģistrācijas veidlapās. Lai mainītu vai atjauninātu savus personas datus, Klientam ir jāpiekļūst www.monorim.fr sadaļai "Mans konts". Lai atceltu savu kontu, rakstiet e-pastu no sava konta e-pasta uz hola@monorim.fr ar tematu "Atcelt kontu". Līdz ar to Klients ir atbildīgs par datu pareizību un MONORIM nav atbildīgs par savu neprecizitāti Klientu personas dati. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību MONORIM ir pieņēmis Klientu sniegtajiem datiem atbilstošus drošības līmeņus un papildus ir uzstādījis visus tā rīcībā esošos līdzekļus un pasākumus, lai novērstu datu nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, nesankcionētu piekļuvi un ieguvi. no tā paša.

NESULĒTĪBA

Gadījumā, ja kāds no šiem lietošanas noteikumiem tiek pasludināts par spēkā neesošu, pārējie noteikumi paliks spēkā un tiks interpretēti, ņemot vērā pušu gribu un pašu šo lietošanas noteikumu mērķi. MONORIM nedrīkst izmantot tiesības un pilnvaras, kas piešķirtas šajā dokumentā, kas nekādā gadījumā nenozīmē atteikšanos no tām, ja vien MONORIM to nepārprotami atzīs vai nenosaka darbību, kas atbilst katrā gadījumā.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMU IZMAIŅAS

MONORIM patur tiesības jebkurā laikā mainīt Vietnes noformējumu un konfigurāciju, kā arī šos Vispārējos nosacījumus. Šī iemesla dēļ MONORIM iesaka Klientam tos rūpīgi izlasīt katru reizi, kad viņš piekļūst Vietnei. Klientiem un Lietotājiem šie Lietošanas nosacījumi vienmēr būs redzamā vietā, kas ir brīvi pieejama tik daudziem jautājumiem, cik viņi vēlas. Jebkurā gadījumā lietošanas nosacījumu pieņemšana būs iepriekšējs un būtisks solis, lai iegādātos jebkuru vietni pieejamu produktu.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN ŠĶĪRĒJTIESA

Šos lietošanas noteikumus reglamentē šajā jautājumā piemērojamie Spānijas tiesību akti. Lai atrisinātu jebkuru strīdu vai konfliktu, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem, puses pakļaujas Seviļas pilsētas tiesu jurisdikcijai, ja vien likums nenosaka citu jurisdikciju.

 

 

Atjaunināts 16.11.2018